Върни се горе

Агенция по вписванията информира, че Служба по вписванията –гр. Петрич, няма да работи с граждани и нотариуси на дата 16.10.2020 г. На посочената дата ще бъде извършено преместване на службата, като новото местоположение ще е в сградата на районен съд Петрич на адрес - ул. "Лазар Маджаров" № 3.

Сподели