Върни се горе

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и изпълнителният директор на Агенция по вписванията Елена Маркова участваха в организирания на 18 февруари 2017 г. семинар относно актуалните функционалности на ЕИС „Единство“, надградени в модул „Удостоверявания по Търговския закон“ с оглед измененията и допълненията в Търговския закон. Съвместният работен семинар разгледа различни технически и правни въпроси, касаещи процедурата по въвеждане извлеченията от нотариуса и работата на длъжностните лица по регистрация към Агенция по вписванията.

„Измененията в Търговския закон, реципирани от Германия, бяха създадени, за да възпрепятстват кражбата на фирми, да създадат сигурна правна среда за българския бизнес и чуждестранните инвеститори“, заяви председателят на Нотариалната камара Димитър Танев.

Сподели