Върни се горе

В срок до 30 юни, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се подават заявления за обявяване на годишните финансови отчети. С наближаването на крайния срок се наблюдава пик в подаването на заявления. В последната седмица са подадени над 87 000 заявления:

На 24.06.2019 г. са подадени 15 171 заявления

На 25.06.2019 г. са подадени 19 997 заявления

На 26.06.2019 г. са подадени 23 539 заявления

На 27.06.2019 г. са подадени 24 744 заявления

Днес на 28.06.2019 г. до 10:30 са подадени 3722

За сравнение на 15.05.2019 г. са подадени 2606 заявления.

С оглед улеснение на търговци и юридически лица с нестопанска цел, Агенцията по вписванията ще работи извънредно в събота, 29.06.2019, от 09:00 до 15:30 часа. Напомняме, че заявленията за обявяване на годишните финансови отчети могат де се подават и онлайн, с електронен подпис. Таксата за подаване на заявления по електронен път е с 50% по-ниска от тази на гише.

Сподели