Върни се горе

Във връзка с участието на Сдружения на собственици, създадени по реда на чл. 25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ и тяхната регистрация в Регистър Булстат, уведомяваме нашите клиенти, че Агенция по вписванията е в пълна готовност и има ресурс да поеме в срок заявленията за регистрация на всички желаещи за участие в програмата.

За регистрация в Регистър Булстат е необходимо да се представят следните документи:

  1. Копие от удостоверението за регистрация на сдружението, издадено от съответната община – 2 бр.;
  2. Заявление по образец по чл. 10 ал. 1 т. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ – 2 бр.
  3. Такса за регистрация – 10 лв.
  4. Изрично пълномощно от представляващия сдружението в случай, че не се явява лично.

Регистрация в Регистър Булстат на Сдруженията на собственици за страната ще се извършва във всички 26 Служби по регистрация на Агенция по вписванията.

За София-град и София-област регистрация ще се извършва в сградата на Агенция по вписванията - гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 – Регистър Булстат – гишета №№ 25, 27, 29 и 30.

Тази регистрация на Сдружения на собственици е валидна само за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Сподели