Върни се горе

Дигитализацията на имотните регистри на държавите членки и  готовността за тяхното бъдещо взаимно свързване бе темата на работна среща. Участваха експерти от държавите членки, като всеки представи националните си информационни системи, съгласно местното законодателство. Агенция по вписванията презентира напредъка по цифровизацията и предстоящите предизвикателства пред Имотния регистър в България.

Сподели