Върни се горе

В последния работен ден са подадени 35% повече заявления в сравнение с миналата година

На 30.09.2020 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През настоящата година, заради епидемиологичната ситуация в страната, законовият срок за подаване на заявленията в Агенция по вписванията беше удължен с три месеца.

Общият брой на постъпилите годишни финансови отчети е 356 112. От тях 82% са подадени онлайн, а останалите - на гише. От юни 2020 г. за първи път  търговците, които избраха да подадат документите си онлайн, използваха единния портал, обединяващ Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/.

На 30 септември са подадени  32 388 заявления за обявяване на ГФО, като от тях 28 831 са подадени онлайн. Данните показват ръст от 35% спрямо последния работен ден от миналогодишната кампания и рекорден брой подадени заявления за един ден в регистъра. Въпреки големия трафик към единния портал на 30.09.2020 г., не е регистрирано забавяне при работа с електронната система.

 

 

Сподели