Върни се горе

Служители на Агенцията по вписванията представиха регистърното производство за вписване на действителни собственици пред повече от 75 чуждестранни представители. Събитието бе организирано от Европейската асоциация на бизнес регистрите (EBRA) и се проведе в португалската столица Лисабон. Основен акцент в дискусиите беше подготвеният от Европейската комисия пакет от мерки срещу изпирането на пари. Сред обсъжданите теми бе и решението на Съда на Европейския съюз от 22 ноември 2022 г. по отношение на работата на националните регистри.

Сподели