Върни се горе

Във връзка с преминаването на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към Агенция по вписванията от 1 юли 2023 г., Ви информираме, че изготвени и неполучени  до 30 юни 2023 г. Удостоверения в ЦРОЗ към МП можете да получите на гише в териториална служба по регистрация - София.

Сподели