Върни се горе

По повод спекулативна и заблуждаваща информация и нейното подвеждащо представяне в социалните мрежи, както и в медийното пространство, Агенцията по вписванията припомня:

Съгласно действащото в РБългария законодателство, поддържаните от АВ регистри са публични.

Голяма част от публикуваните в медиите снимки, показват различни функционалности и възможности за справки в съответните регистри, чрез които функционалности публичният регистър осъществява законово определената си роля на такъв.

Във връзка с невярното твърдение за възможност за достъп до всички плащания към АВ, поради ниско ниво на защита, информираме:
Визуализираната в медиите страница представлява статична примерна информация, част от тестова среда за развойна дейност, която не е свързана с нито една от действащите функционалности на регистъра.
Тази тестова среда е създадена в периода май- юни 2016г., когато такива данни не са попадали под режим на защита.  С оглед на сега действащата нормативна уредба, достъпът е премахнат.

С цел избягване на неверни внушения, е необходимо да се прави разлика между ниско ниво на защита и свободен достъп до публичен регистър, императивно посочено в закона.

Сподели