Върни се горе

Уважаеми потребители,

 

В изпълнение на проект за надграждане на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), по Оперативна програма „Добро управление“, предстои обновяване на информационните системи на двата регистъра, което надграждане цели съществена промяна и осъвременяване на приложния софтуер.

Обновяването обхваща както вътрешната част на двете информационни системи, така и изграждане на нов портал за заявяване на електронни услуги, който ще бъде общ за ИР и ТРРЮЛНЦ. Дейностите ще засегнат всички потребители, както вътрешни– служители на Агенция по вписванията, така и външните потребители на услугите предоставяни от регистрите.

В резултат ще бъде създадена изцяло нова платформата за предоставяне на електронни услуги, с цел повишаване качеството и  достигане до високи нива на сигурност и защита.

Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:

1. Публикуване с единствена активна опция за извършване на справки и регистриране на потребителски профили

2. Публикуване на пълната му функционалност и спиране на сега действащите – www.brra.bg и www.icadastre.bg 

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници  – www.brra.bg и www.icadastre.bg.

За реализирането на първия етап, ще започнат подготвителни действия, за извършването на които в периода от 20:00 ч. на 06 март 2020 г. (петък) до 24:00 ч. на 08 март 2020 г. (неделя), няма да бъдат достъпни електронните услуги, предоставяни от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Потребителите на електронните услуги, предоставяни от Агенция по вписванията, ще бъдат допълнително уведомени  за оставащите дейности и окончателното реализиране  на етапите по презентиране на новия портал.

 

Благодарим за проявеното разбиране.

Сподели