Върни се горе

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирано въвеждане на нови функционалности по проект с предмет: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“,  изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ (BG05SFOP001-1.002-0004-СО2),  Ви информираме, че в периода от 19:30 ч. на 13 септември 2019 г. (петък) до 18:00 ч. на 15 септември 2019 г. (неделя), няма да бъдат достъпни електронните услуги, предоставяни от Имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Надграждането на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията е част от имплементация на Итерация 3 по горецитирания проект.

Сподели