Върни се горе

Агенцията по вписванията уведомява всички свои потребители, че онлайн услугите предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ  и Регистър на имуществените отношения на съпрузите ще бъдат ограничени на 07.02.2020 г. (петък),  в часовия диапазон от 20:00 до 22:45.

Ограничаването на достъпа до услугите на Агенцията се налага във връзка с дейности по оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

Сподели