Върни се горе

Уважаеми потребители,

Поради планирано надграждане на системата на СМС оповестяване, с оглед повишаване на нивото на сигурност и предоставяне на качествени услуги на потребителите, услугите за СМС оповестяване за Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Имотен регистър няма да бъдат достъпни на 28 декември 2019 г. (събота) от 01:00 часа до 05:00 часа. В случай че в посочения период е настъпило събитие, за което сте регистрирани ще бъдете автоматично известени за същото веднага след обновяването на СМС системите

Сподели