Върни се горе

Уважаеми потребители,

Във връзка с планирани дейности, целящи оптимизация и информационна сигурност на администрираните от Агенция по вписванията регистри, публичните услуги предоставяни от Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър Булстат, Имотен регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите, няма да бъдат достъпни за периода от  22:00 часа на 27.02.2021 г. до 02:30 часа на 28.02.2021 (събота-неделя).

Сподели