Върни се горе

Към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са добавени нови функционалности, чрез които народните читалища могат да подават документи за регистрация и пререгистрация.

Документите за пререгистрация, за вписване на промени в обстоятелства и за обявяване на актове могат да се подават и по електронен път (с електронен подпис).

Организациите, които желаят да подават заявленията си на хартия, могат да направят това във всяка една от службите по регистрация на Агенция по вписванията в страната, независимо от тяхното седалище.

Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

Сподели