Върни се горе

Уведомяваме потребителите на услуги от Служба по вписвания (Имотен регистър) – гр. София, че на 12 януари приключва инвентаризацията на Службата по вписванията – гр. София и от 15 януари 2018 г. ще се приемат сделки и Заявления за издаване на удостоверения за вещни тежести от гражданите.

Сподели