Върни се горе

Уважаеми потребители,

Агенцията по вписванията планира дейности по физическа дислокация на информационна инфраструктура с цел повишаване на сигурността и оптимизиране работата на регистрите, администрирани от институцията. В тази връзка Ви уведомяваме, че на 24 април (петък), след 20:00 часа и на 26 април (неделя) е възможно да има временни прекъсвания на електронните услуги, предоставяни от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Имотния регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

Обръщаме внимание, че в периода от 9:00 часа до 24:00 часа на 25 април (събота) всички гореизброени услуги НЯМА да бъдат достъпни.

Благодарим за проявеното разбиране.

 

Сподели