Върни се горе

Представители на целевите групи по проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителните е-услуги“ участваха в дискусия, проведена на 10 май 2018 г. от Агенция по вписванията в гр. Бургас. Срещата е поредната от предвидените в шест областни града дискусии.

По думите на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията и ръководител на проекта Зорница Даскалова, електронизацията на имотния регистър ще облекчи значително хората, които имат нужда от тази информация, защото справките ще се получават бързо, за разлика от тромавата процедура в момента. "Над 9 са новите електронни услуги, които ще функционират след приключване на проекта. Част от тях са удостоверения за тежести по имот, лице и период, които ще могат да се изискват и получават електронно“ – обобщи Зорница Даскалова.

         На 11 май предстои дискусия във Варна. В София, на 29 май, ще се проведе заключителната среща по Дейност 1 „Привеждане на подзаконовата уредба и вътрешните правила в съответствие с практиката и нормативната рамка в областта на електронните управления“.

Сподели