Върни се горе

С цел повишаване на качеството на предоставяните административни услуги от Службите по вписванията към Агенция по вписванията е извършен цялостен преглед и са одобрени нови  образци на заявления съгласувани с представители на съдии по вписванията на територията на цялата страна. За първи път е одобрен единен образец на удостоверение за вещни тежести с цел оптимизиране на процесите и повишаване нивото на удовлетвореност у потребителите.

Новите образци на заявления са налични по-долу:

Заявлелие за издаване на препис
PDF файл, 338,9 KB, качен на 28.07.2022

pdf document

Заявление за удостоверение за имот
PDF файл, 360,9 KB, качен на 28.07.2022

pdf document

Заявление за удостоверение за лице
PDF файл, 328,3 KB, качен на 28.07.2022

pdf document
Сподели