Върни се горе

Хиляди компютри отново са атакувани със съобщение от НАП, което се оказа опасен вирус.

То е легендирано като изключително важно и че е от официална институция, но изпращачите са поне двама – smile@fit-ins.co.jp, ito@honda-sangyo.co.jp и info@ac-s.co.jp. Всички пощи са японски.

Съобщението гласи: „Агенция по вписванията уведомява, че съгласно новият Закон за счетоводството се променят крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети.

След изтичане на крайния срок, Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ, като предвидените санкции са в размер от 300 до 2000 лв.

За повече подробности, моля, отворете прикачения файл”.

Подателят на фалшивите електронни писма не е с имейл адрес от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg, нито е свързан с Агенция по вписванията. Всички регламенти, срокове и изисквания на институциите са налични на страниците на двете институции в интернет.

Сподели