Върни се горе

Със заповед на министъра на правосъдието Цецка Цачева, съгласувана с министър-председателя  /съгл. чл.54, ал.5, чл.19а, ал. 1 и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за администрацията/, от 29.05.2017 г. Изпълнителен директор на Агенция по вписванията е г-жа Зорница Даскалова.

Зорница Даскалова е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. и специализация „Международни отношения“. Магистър е по „Счетоводство и контрол“ от УНСС.

Юридическата си кариера започва като специалист-юрист „Рестуционни преписки“ в Областна администрация София. Професионалният й път преминава през Агенция за чуждестранни инвестиции като главен експерт и началник отдел „Консултации и чуждестранни инвестиции“, през периода 2007 г. – 2008 г. е Изпълнителен директор на общинско дружество „Пазари Изток“ ЕАД. От 2011 г. – 2016 г. Зорница Даскалова е член на КЗК. Има стаж като юрист и в частния сектор.

Владее и ползва френски, италиански, английски и руски езици.

Сподели