Върни се горе

Във връзка с внедряване в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на функционалност за вписване на обстоятелства, обявяване на актове и издаване на удостоверения за народни читалища и служебни справки за ЮЛНЦ, на 14.02.2018 г., сряда, от 14,00 часа временно ще бъде преустановен достъпът до регистъра.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Сподели