Върни се горе

Плащането на такси за предоставяне на услуги от имотен и търговски регистър чрез ЕПЗЕУ се извършват чрез „Лична сметка“, за което не се дължи комисионна и ИПЕЙ, за което се дължи комисионна.

Само чрез платежния оператор ИПЕЙ могат да се платят таксите за следните услуги от имотен регистър:

  • Заявление за издаване на удостоверение за имот от Имотен регистър за определен период;
  • Заявление за издаване на удостоверение за имот от Имотен регистър;
  • Заявление за издаване на удостоверение за лице от Имотен регистър за определен период;
  • Заявление за издаване на удостоверение за лице от Имотен регистър;
  • Заявление за издаване на заверен препис от акт, вписан в Имотен регистър;
  • Заявление за издаване на незаверен препис от акт, вписан в Имотен регистър.

При разработване на ЕПЗЕУ са предвидени само тези платежни начини. След потребителски сигнали, се предприеха действия, с които да се осигури допълнителен начин на плащане чрез портал за електронни плащания (ПЕП) към ДАЕУ, за което са проведени срещи и се осъществяват технически доработки. Същевременно е изпратено писмо и се очаква провеждане на среща с ИПЕЙ за намаляване на комисионните от платежния оператор. Агенция по вписванията ежедневно полага усилия за подобряване предоставянето на административни услуги.

Сподели