Върни се горе

Допълнени са методическите указания, които са част от пакета мерки, които институцията предприема с цел уеднаквяване практиката на ДЛР. Може да бъдат намерени на следния адрес:

https://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/metodicheski-ukazaniya-za-rabotata-na-dlzhnostnite

Сподели