Върни се горе

В гр. София и гр. Варна, в помещенията на Службите на Агенция по вписванията всички посетители следва да имат поставена защитна маска за лице и да спазват физическа дистанция най-малко 1,5 м., съгласно издадена Заповед № РД-01-248/03.08.2022 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция и Заповед № РД-01-128/29.07.2022 г. на Директора на регионална здравна инспекция гр. Варна.

Напомняме ви, че в офисите на агенцията, на видно място са поставени маски за еднократна употреба и безконтактни устройства с дезинфектант за ръце. За служителите са осигурени маски за многократна употреба, гумени ръкавици, гел, дезинфекциращи кърпи за ръце и за повърхности.

Агенцията полага ежедневни усилия и предприема постоянни превантивни действия с грижа за клиентите и служителите.

Сподели