Върни се горе

Благодарение на отговорното отношение на търговците, регулярната информационна медийна кампания, провеждана от Агенция по вписванията за своевременно подаване на годишните финансови отчети, както и изпратените 100 хиляди напомнителни писма на 100 хиляди търговци, заявили електронната си поща в Търговския регистър, опашките в последните дни до изтичане на крайния срок (30 юни) пред Агенцията за подаване на хартиен носител са в пъти по-малки от всяка предходна година. Документите, подадени на гише на хартиен носител, се обработват до 5 минути.

Към 20.06.2017 г. са подадени общо 216 130 ГФО. Над 70% от тях са подадени по електронен път, или 156 857. За сравнение - до 30 юни м.г. общо бяха подадени 350 хил. ГФО.

За периода 1.06.2017 г. – 20.06.2017 г. подадените годишни финансови отчети са общо 125 118, на гише – 32 855, по електронен път – 97 097.

Електронните заявления се приемат и обработват според капацитета на електронната система, който е по едно заявление в секунда, тъй като всяко носи свой уникален номер.

Електронни заявления могат да подават и счетоводителите на дружествата, упълномощени от управителите.

Снимката е направена в 15,30 ч. пред входа на Агенция по вписванията

Снимката е направена в 15,30 ч. пред входа на Агенция по вписванията.

Сподели