Върни се горе

На 13 октомври 2017 г. се състоя работна среща на изпълнителния директор на Агенция по вписванията с представители на френската нотариална камара.

Представителите на френския нотариат запознаха присъстващите със системата на електронно вписване, обмена на структурни данни, както и взаимодействието на всички нива между нотариуси и имотен регистър във Франция.

Проф. д-р Георги Димитров, председател на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии, презентира системата „Евротръст“, която въвежда електронен подпис за гражданите, подаващи заявления за административни услуги. С нея се дава възможност посредством мобилен телефон и без необходимост от специализирани умения за работа, допълнителни устройства, инсталации и независимо от устройствата, които се ползват гражданите да се идентифицират електронно пред информационната система на съответната администрация и да подписват електронно с квалифицират електронен подпис техните заявления. Предвижда се услугата да бъде внедрена от Агенция по вписванията в най-скоро време.

 

Сподели