Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-496 от 18.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания и Службите по регистрация, както следва:

За службите по вписванията: 02.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към службите по вписвания ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

1. Служба по вписванията – гр. София, Регионална дирекция – София ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

- От 02.01.2018 г. до 12.01.2018 г. вкючително – няма да предоставят услуги на граждани;

2. Службите по вписванията в страната ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

2.1. Служба по вписванията - гр. Пловдив, Регионална дирекция - Пловдив:

- от 02.01.2018 г. до 19.01.2018 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

  1. Служба по вписванията - гр. Варна, Регионална дирекция - Варна:

- от 02.01.2018 г. до 12.01.2018 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

  1. Служба по вписванията - гр. Бургас, Регионална дирекция - Бургас:

- от 02.01.2018 г. до 12.01.2018 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

  1. Служби по вписванията в страната, с изключение на т.2.1,2.2, 2.3: - ще се предоставят услуги на граждани без прекъсване.

3. Инвентаризация в Службите по регистрация (БУЛСТАТ и Търговски регистър) ще бъде извършена в периода: 02.01.2018 г. – 31.01.2018 г.

По време на инвентаризацията, службите по регистрация ще работят с граждани.

Сподели