Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-658/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания в периода 02.01.2020 г. – 31.01.2020 г.

1.По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към службите по вписвания ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

 

1.1. Служба по вписванията - гр. София, Регионална дирекция - София:

  • от 02.01.2020 г. до 22.01.2020 г. включително - няма да се предоставят услуги на граждани;

 

1.2. Служба по вписванията - гр. Пловдив, Регионална дирекция - Пловдив:

  • от 02.01.2020 г. до 24.01.2020 г. включително - няма да се предоставят услуги на граждани;

 

1.3. Служба по вписванията - гр. Варна, Регионална дирекция - Варна:

  • от 02.01.2020 г. до 17.01.2020 г. включително - няма да се предоставят услуги на граждани;

 

1.4. Служба по вписванията - гр. Бургас, Регионална дирекция - Бургас:

  • от 02.01.2020 г. до 17.01.2020 г. включително - няма да се предоставят услуги на граждани;

 

2. Служби по вписванията в страната, с изключение на 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4:

  • ще се предоставят услуги на граждани без прекъсване.
Сподели