Върни се горе

На основание Заповед № РД-01-521/13.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по вписванията, ще бъде извършена инвентаризация на Службите по вписвания в периода 02.01.2019 г. – 31.01.2019 г.

1. По време на инвентаризацията архивите, гишета „Справки” и гишета „Удостоверения” към службите по вписвания ще работят с граждани и ще предоставят услуги, както следва:

1.1. Служба по вписванията – гр. София, Регионална дирекция – София:

- От 02.01.2019 г. до 18.01.2019 г. вкючително – няма да предоставят услуги на граждани;

1.2. Служба по вписванията - гр. Пловдив, Регионална дирекция - Пловдив:

- от 02.01.2019 г. до 18.01.2019 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

1.3. Служба по вписванията - гр. Варна, Регионална дирекция - Варна:

- от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

1.4. Служба по вписванията - гр. Бургас, Регионална дирекция - Бургас:

- от 02.01.2019 г. до 11.01.2019 г. включително - няма да предоставят услуги на граждани;

1.5. Служби по вписванията в страната, с изключение на посочените в т.1.1,1.2, 1.3 и 1.4. - ще се предоставят услуги на граждани без прекъсване.

Сподели