Върни се горе

Днес, 09.11.2020, Имотен регистър в Агенцията по вписванията работи с намален състав. Това се дължи на голям брой заболели или карантинирани служители. Към момента на работа присъстват по-малко от половината служители в София. Те са разпределени по всичките 5 направления, обслужващи Имотния регистър – приемане на документи на гише, обработка на архив, обработка на сделки, поща и информационен център.

Агенция по вписванията ще разполага с пълна информация за точните причини на отсъствие на служителите от Имотен регистър до няколко дни, тъй като не всички са входирали болничните си към днешна дата. Агенцията припомня, че законовия срок за представяне на болничен лист пред работодател е 3 дни след издаването му.

В създалата се ситуация, Агенция по вписванията се опитва да направи реорганизация, така че работата на Имотен регистър, където повечето услуги изискват работа на гише, да не спира. Въпреки усилията, при силно намаления състав на служителите и нарастващият брой на сделки, днес се наложи изчакване на клиентите, което доведе до напрежение.

Според статистиката, при средно 300 сделки, вписвани на ден, за последния работен ден – 06.11.20, има реализирани 415. Въпреки това, процесът по вписвания, отбелязвания и заличавания към днешна дата се случва ускорено, с 2 дни преди

законово регламентирания 3-дневен срок.

Агенция по вписванията информира, че ситуацията в службите по вписванията в страната е аналогична. Почти всеки ден се налага карантиниране на служители на Службите по вписванията в малките населени места. Тече процес по динамична реорганизация и се командироват служители от близките по район служби от по-големите градове. Целта на Агенцията е да не спира работата на Службите по вписванията.  

Агенция по вписванията предупреждава, че в идните дни, на база отчетената тенденция, е възможно да има забавяне при обслужването в офисите на службите по вписванията.

Сподели