Върни се горе

Със заповед на министъра на правосъдието Цецка Цачева, съгласувана с министър-председателя  /съгл. чл.54, ал.5, чл.19а, ал. 1 и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за администрацията/, от 20 август 2018 г. Изпълнителен директор на Агенция по вписванията е г-жа Габриела Козарева.

Габриела Козарева завършва средното си образование в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Магистър е по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Била е консултант в частния бизнес и съдебен помощник във ВАС.

От м.май 2015 г. до м.май 2017 г. е заемала длъжността директор на Дирекция "Спортна инфраструктура и управление на държавното участие" в Министерство на младежта и спорта, след което от м.май 2017 г. до м. февруари 2018 г. е заместник-министър на младежта и спорта. От февруари 2018 г. до 20.08.2018 г. Габриела Козарева ръководи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Сподели