Върни се горе

От днес Агенцията по вписванията предоставя нова услуга за гражданите, които ползват Единния портал за заявяване на електронни административни услуги за търговския, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  и имотния регистър. Без такси и комисионни вече се извършват справки и услуги чрез използването на функционалността с портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ).  С кредитна или дебитна карта можете да платите по всяко време и от всяка точка на света.

Финализирането на проекта е следствие от постоянните усилия на ръководството на Агенцията по вписванията за подобряване на предлаганите услуги и дигитализиране на процесите в полза на гражданите и бизнеса, спестявайки време и пари.

Услугата е възможна чрез интегрирането на системите на Агенцията по вписванията и на Министерството на електронното управление за електронно плащане. 

 

Сподели