Върни се горе

Агенцията по вписванията уведомява всички потребители, че онлайн услугите на Агенцията ще бъдат ограничени на 15.06.2019 в часовия диапазон 12:00 – 23:59. Само на 15 юни (събота), ограничени ще бъдат електронните услуги, предоставяни от: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ  и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Ограничаването на достъпа до услугите на Агенцията се налага във връзка с дейности по оптимизация на хардуера и софтуера на информационните системи.

Сподели