Върни се горе

От 1 януари 2020 г. Агенция по вписванията ще администрира Централния регистър на особените залози. Измененията в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) са публикувани в брой 65 на Държавен вестник от 7 август 2018 г.

Сподели