Върни се горе

Днес, 1 август 2023 г., в Министерство на правосъдието бяха представени резултатите от работата на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) – един месец след преминаването на регистъра към Агенция по вписванията (АВ). На събитието участваха министърът на правосъдието доц. д-р Атанас Славов, министърът на електронното управление Александър Йоловски, началникът на Кабинета на министъра на правосъдието Борислав Ганчев, заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева, изпълнителният директор на Агенция по вписванията Даниела Митева и заместник-изпълнителният директор на Агенция по вписванията Наташа Босева.

Като завършек на дългоочакваната реформа в регистърното производство определи преминаването на ЦРОЗ към АВ министърът на правосъдието. „Вече всички вписвания на залози, на запори могат да бъдат проследени в реално време, създадена е работеща информационна система в полза на потребителите и с гаранции за правната сигурност“, заяви още доц.д-р Атанас Славов. Той подчерта важността на сътрудничеството с Министерство на електронното управление и лично на министър Йоловски да успешното стартиране на ЦРОЗ в електронен вид.

„За първи път България разполага със система на Централният регистър на особените залози, която позволява електронно подаване на заявления по сигурен и надежден начин така, че да се гарантира принципа „първи по време – първи по право“. Системата гарантира, че заявленията се обработват по реда на тяхното постъпване, като същевременно предлага най-съвременни методи на защита и проследяване на всички действия на всички потребители. Съществена страна на новата реализация е интеграцията й с търговския регистър, с имотния регистър, с БУЛСТАТ, регистъра на моторните превозни средства в МВР и регистър ГРАО. Предстои и интеграция с регистъра на българските документи за самоличност“, каза от своя страна министър Йоловски.

Заместник-министър Ковачева подчерта важността на приетия от 49-ото Народно събрание Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за особените залози. „Това позволи синхронизация на информационната система с нормативната уредба“, заяви още тя.

Изпълнителният директор на Агенция по вписванията каза, че ЦРОЗ е шестият национален регистър в Агенцията по вписванията. „През последните 2 г. екипът ни положи усилия да направи ЦРОЗ, като ползва опита си от работата по останалите регистри. Основна роля по разработването имаха длъжностните лица по регистрация, които имат опит и знанията от ползването на Търговския регистър“, поясни Даниела Митева. Тя допълни, че след старта на регистъра е създадена организация на портала на Агенцията ежедневно да се актуализират въпросите, постъпващи по имейл и по телефон. Така 24/7 на портала на АВ могат да бъдат намерени отговори на всички въпроси - от подаването на заявления до вписването“.

Банковият сектор и бизнес средите отдавна желаеха да се случи тази модернизация на ЦРОЗ, заяви и заместник-изпълнителният директор на Агенция по вписванията. Тя припомни, че регистърът съществува от 1997 г., като е създаден по проект на Световната банка, но „с навлизането на новите информационни технологии нараснаха нуждите от услуги предоставяни по електронен път“, каза още Наташа Босева.

Сподели