Върни се горе

Като член на Европейската мрежа на имотните регистри, Агенция по вписванията участва със свои представители в Стокхолм, Кралство Швеция, на двудневна конференция, организираната от международното сдружение.

Сред обсъжданите теми са: „Прилагане на европейски инструменти; изучаване на успешни регулации;“, „Прием на електронни документи в Имотните регистри“, „Предложения за хармонизиране на определени аспекти от Закона за неплатежоспособността“, „Свободно движение на публични документи“, „Взаимодействие между европейските асоциации“, „Функциониране на Имотния кадастър в Украйна в условията на война“ и др.

В събитието участват представители и лектори от Хърватия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словакия и Испания, както и университетски преподаватели и ръководители на международни отдели в Имотните регистри на държавите-членки на Европейската мрежа.

Сподели