Върни се горе

Във връзка с постъпил сигнал от гражданин за телефонно обаждане от името на Агенция по вписванията и поискана сума за поддръжка в регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел информираме, че институцията не събира такси, чрез обаждане по телефона.

Такси към обслужваните от Агенцията регистри – ТРРЮЛНЦ, Булстат, РИОС и Имотен регистър се дължат само при заявяване от страна клиента на конкретна услуга – по електронен път или на гише.

Молим всички граждани да бъдат особено внимателни към всякакъв вид опити за манипулации и да алармират Агенция по вписванията.

 

Сподели