Върни се горе

Изменям раздел I, т. 2 на заповед № РД-01-225/27.05.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-419/04.09.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-617/25.10.2021 г. н

Заповед РД-01-675 от 16.11.2021 г.
pdf файл, 452,9 KB, качено на 16.11.2021

pdf document

Изменям раздел I, т. 2 на заповед № РД-01-225/27.05.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-419/04.09.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-617/25.10.2021 г. н