Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността специалист ПМС66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Хасково, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – 0 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 710 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Хасково, бул."Враня" № 1, в срок до 07.11.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 170

 

 

Окончателни резултати
docx файл, 22,0 KB, качено на 18.11.2022

docx document