Върни се горе

Във връзка с взето от Народното събрание на Република България, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обнародвано в Държавен вестник, брой 34 от дата 23.04.2021 г.,  по силата на което се налага мораториум и върху извършването на назначения в държавната администрация, Агенция по вписванията Ви уведомява, относно следното:

По отношение на конкурсни процедури по смисъла на Закона за държавния служител и заявления за участие в провежданите подбори, в съответствие с разпоредбата на чл. 22а от Закона за насърчаване на заетостта в Агенция по вписванията, че считано от 23.04.2021 г., се преустановява провеждането на следните етапи от конкурсните процедури и подбори, както следва:

  • Тест;
  • Интервю.

Желаещите да участват в обявените към настоящия момент вакантни позиции в Агенция по вписванията, могат да го направят в обявените за това срокове.

Информираме Ви, че при последващо отпадане на мораториума, действията по провеждане на съответните етапи на конкурсни процедури и подбори ще бъдат възобновени от етапа, до който съответно са били преустановени, за което допълнително ще бъдете информирани.