Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист – по заместване“ /1 щатна бройка/ в Служба по регистрацията – Пазарджик, Регионална дирекция – Пловдив, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Участва в дейностите по воденето и съхраняването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите и Регистър Булстат.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 2 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: до 1278 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Пазарджик, ул."К.Величков" № 20, в срок до 18.11.2022 г. Телефон за контакт 02/ 9486 230

Окончателни резултати
docx файл, 21,8 KB, качено на 29.11.2022

docx document