Върни се горе

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, със Заповед № РД-01-465/04.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, е прекратен конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационно обслужване и технологии“.

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, със Заповед № РД-01-465/04.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, е прекратен конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ в дирекция „Информационно обслужване и технологии“.