Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по регистрацията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

Основни функции и отговорности:

Приема и въвежда в информационната система заявленията за вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и по запазване на фирма; Прави справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства и обявените актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; Прави справки и издава удостоверения за запазване на фирма, както и извършва проверка дали друго лице няма права върху фирма; Приема и въвежда в информационната система на регистъра на имуществените отношения на съпрузите уведомленията по чл.19, ал.2 от Семейния кодекс; Извършва справки и издава удостоверения относно вписаните обстоятелства в регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 2 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Максимално трудово възнаграждение: до 1550 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, в срок до 18.01.2023 г. Телефон за контакт 02 9486 170

Окончателни резултати
doc файл, 56,5 KB, качено на 26.01.2023

doc document