Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността специалист ПМС66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Балчик, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 1 година.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 710 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Балчик, ул."Стара планина" № 2, ет.2, в срок до 27.04.2022 г. Телефон за контакт 02 9486 170

 

 

Допуснати и недопуснати до интервю
docx файл, 13,6 KB, качено на 12.05.2022

docx document

Окончателни резултати
doc файл, 81,5 KB, качено на 19.05.2022

doc document

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността специалист ПМС66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Балчик, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“.