Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „главен специалист“ /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Бургас, Регионална дирекция – Бургас, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не по малко от 2 години.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността
  • автобиография;
  • копие от диплома за завършено образование;
  • копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 1200 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Бургас, пл. „Жени Патева“ № 1, в срок до 22.06.2022 г. включително. Телефон за контакт 02 9486 170

 

Допуснати и недопуснати до събеседване
docx файл, 16,9 KB, качено на 28.06.2022

docx document

ПРОТОКОЛ интервю СВ-Бургас.docx
docx файл, 18,7 KB, качено на 30.06.2022

docx document

Документи се подават до 22.06.2022 г. включително