Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „технически изпълнител – ПМС - 66“ /2 бройки/ в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Посреща потребителите на административни услуги в центъра за административно обслужване в централно управление на Агенция по вписванията, като подпомага и насочва потребителите в избора им на услуга предоставяна от Агенцията.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 610 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна 20,  гише 53, в срок до 02.03.2020 г. включително.

Телефон за контакт 02/9486 - 100

Подбор за длъжността „технически изпълнител – ПМС - 66 „ /2  бройки/ в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“