Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „технически изпълнител – ПМС - 66“ /2 бройки/ в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и протокол“

 

Основни функции и отговорности:

Основна цел на длъжността е систематизиране, класифициране,архивиране, сканиране, търсене и намиране на определени документи със заявка в архива, подготовка на справки, предоставяне на информация, която се съхранява в учрежденския архив на АВ.

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 610 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна 20,  гише 53, в срок до 02.03.2020 г. включително.

Телефон за контакт 02/9486 - 100

Съобщение
docx файл, 11,9 KB, качено на 30.04.2020

docx document

Подбор за длъжността „технически изпълнител – ПМС - 66 „ /2  бройки/ в отдел „Човешки ресурси, деловодство и протокол“, дирекция „Правно обслужване, човешки ресурси и протокол“