Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист“ по ПМС - 66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Исперих, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността по ПМС - 66 автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Минимално трудово възнаграждение: 650 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. Исперих, ул.“Дунав“ № 2, в срок до 04.11.2021 г. Телефон за контакт 02 9486 100.

 

Исперих - списък.docx
docx файл, 13,6 KB, качено на 19.11.2021

docx document

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист“ по ПМС - 66 /1 щатна бройка/ в Служба по вписванията – Исперих, Регионална дирекция – Варна, Главна дирекция „Регистри“.