Върни се горе

Агенция по вписванията обявява подбор за заемане на длъжността „специалист-ПМС66“ /2 щатни бройки/ в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“.

 

Основни функции и отговорности:

Специалистът извършва вписвания, отбелязвания и заличавания на факти и обстоятелства по разпореждане на съдия по вписванията, предвидени изрично в законите или Правилника по вписванията и подреждане на подлежащите на вписване актове в достъпни за гражданите книги.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- средно образование;

- професионален опит – не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- заявление (свободен текст) за участие в подбор за заемане на длъжността специалист;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено образование;

- копия от документи за стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка).

 

Трудово възнаграждение: 610 лв.

 

Документите се подават на адрес: гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20 в срок до 13.01.2020 г. Телефон за контакт 02/9486170.

Окончателни резултати
doc файл, 51,5 KB, качено на 21.01.2020

doc document

Подбор за длъжността „специалист-ПМС66“ /2 щатни бройки/ в Служба по вписванията – София, Регионална дирекция – София, Главна дирекция „Регистри“